Garáže

Parkovacie miesta

Pohybujte sa v tabuľke vertikálne

Parkovacie miesto

Cena
Cenacena

Dostupnosť

P1 15 000,- € voľné
P2 15 000,- € voľné
P3 15 000,- € voľné
P4 15 000,- € voľné
P5 15 000,- € voľné
P6 15 000,- € voľné
P7 15 000,- € voľné
P8 15 000,- € predaný
P9 15 000,- € predaný
P10 15 000,- € voľné
P11 15 000,- € voľné
P12 15 000,- € voľné
P13 16 000,- €. voľné
P14 16 000,- €. voľné

Garáže a pivnice

Pohybujte sa v tabuľke vertikálne

Parkovacie miesto 

Rozloha v m2

Cena
cenacena

Dostupnosť

G1 40,8 30 000,-€ predaný
G2 41,10 30 000,-€ rezerované
G3 42,3 29 000,-€ voľné
G4 37,80. 28 000,-€ voľné
G5 22 25 000,-€ voľné
G6 22 25 000,-€ voľné
G7 22 25 000,-€ voľné
G8 23,30 23 000,-€ voľné
G9 22 23 000,-€ voľné
G10 37,8 29 000,-€ predaný
G11 26 25 000,-€ voľné
G12 22,8 25 000,-€ voľné
G13 28 27 000,-€ voľné
G14 20,8 23 000,-€ voľné
G15 21 23 000,-€ voľné
G16 20,6 23 000,-€ voľné
G17 20,6 23 000,-€ voľné
G18 21 23 000,-€ voľné